top of page
Valokuvaaja Danilo Alvesd Starwars

Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Lisätietoja GDPR:stä https://gdpr.eu/

Rekisterinpitäjä

Projektiministerit Oy (3198629-8)

Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki

Puh. 044 298 1846

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

Projektiministerit Oy:n asiakas- ja sidosryhmä rekisteri.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilöryhmiä:

 

 • Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöt

 • Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat/asiakkaiden yhteyshenkilöt

 • Rekisterinpitäjän sidosryhmien yhteyshenkilöt

 • Rekisterinpitäjän operoimiin tilaisuuksiin ilmoittautuneet ja osallistuneet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterinpitäjä ylläpitää tietovarantoa aktiivisista suomalaisista yrityksistä sekä yhteisöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista.

 

Organisaation yhteys- ja taustatietojen lisäksi rekisterissä pidetään yllä tietoa organisaatiossa työskentelevien henkilöiden asemasta ja tehtävistä yhteystietoineen.

 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

 • asiakassuhteen hoitoon ja muuhun asiakasviestintään, kuten markkinointiin, uutiskirjeisiin, asiakaskyselyihin, asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen

 • asiantuntija- ja asiakaspalveluiden antamiseen liittyen rekisterinpitäjän palveluihin ja toimeksiantoihin

 • rekisterinpitäjän toiminnan ja tarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. rekisteröityjen verkkokäyttäytymisen perusteella

 • palveluiden (esim. tilaisuuksien ja koulutuksien) ja toimeksiantojen hallinnointiin, mukaan lukien palvelupyyntöjen käsittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, osallistujalistojen jakamiseen tilaisuuksissa ja käyttöoikeuksien hallinnointiin

 • sidosryhmäyhteistyöhön

 • koulutukseen/tilaisuuteen osallistuvien yhteystietojen luovuttamiseen muille tilaisuudessa mukana oleville sidosryhmille markkinointitarkoituksiin

 

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (mm. asiakassuhteen hoito, oikeusturvan varmistaminen, markkinointi, laskutus, palkkioiden maksu, tilaisuuden osallistujalistan jakaminen, yhteystietojen luovuttaminen sidosryhmille markkinointitarkoituksiin) tai sopimukseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpitovelvoitteet laskutustapahtumien säilytykseen liittyen). Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.

Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Työhön/asemaan liittyvät perustiedot

 • Organisaatio

 • Yhteystiedot

 • Kiinnostuksen kohteet

 • Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien laskutustiedot

 • Palvelupyyntöihin liittyvät tiedot

 • Ulkopuolisen asiantuntijan osaamiseen liittyvät tiedot

 • IT-hallintatietoja kuten tekniset tunnisteet, lokitiedot, käyttäjänimet, tarjottujen palveluiden käyttöön liittyvät tekniset tiedot

 

Koulutus- ja kokousvideoihin tai kuviin saattaa tallentua tunnistettavissa olevia henkilöitä.

 

Markkinointitarkoituksiin tietoja voidaan käyttää niin pitkään kuin rekisterinpitäjä tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee. Kirjanpitoa varten tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.

 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröity itse tai hänen edustamansa organisaatio.

 • Yleisesti saatavilla olevat lähteet.

 • Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostetut yhteystietorekisterit.

Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastaavat, asiakkuuden hoidosta vastaavat, palvelupyyntöjen käsittelijät ja laskutusta hoitavat.

 

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteripitäjän sidosryhmille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole välttämätöntä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Paperiaineisto

Rekisteristä ei tyypillisesti synny paperiaineistoa. Mikäli tällaista syntyy, hävitetään aineisto Rekisterinpitäjän toimesta tietoturvallisesti.

 

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja käsitellään useissa eri tietojärjestelmissä. Rekisterinpitäjä valvoo, että tietojärjestelmät on suojattu rajoittamalla käyttöoikeuksia sekä asianmukaisin päivityksin. Tietojärjestelmät on suojattu myös verkkoteknisillä toimilla.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja lisätiedot

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittelyoikeus milloin tahansa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

 

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia. Henkilötietojen antaminen voi perustua sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen ja voi näin olla edellytys rekisterinpitäjän palveluiden ostamiselle.

Evästekäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joita hallinnoivat Projektiministerit Oy. Selaamalla verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön ja tietojen tallentamisen.

 

Voimme muuttaa tätä evästekäytäntöä milloin tahansa. Päivämäärä sivun otsikon alla kertoo, milloin evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Mikä tahansa muutos evästekäytäntöön tulee voimaan heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme.

Kävijäseuranta

Verkkosivustollamme on käytössä Googlen käyttäjäseuranta. Käyttäjäseurantaan voidaan tehdä muutoksia milloin vain.

Yhteisöliitännäiset

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben, LinkedInin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeita. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja.

 

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa.

bottom of page