top of page
Tekninen managerointi neuvonta Jakomäentie

Tekninen managerointi ja neuvonta

Tehtävää nimitetään yleensä termeillä tekninen managerointi tai tekninen isännöinti. Projektiministeri voi toimia teknisenä isännöitsijänä projekti- tai tehtäväkohtaisesti tai isännöintitoimiston puitesopimuskumppanina. Puitesopimusasiakkaille ja yhteistyökumppaneille tekninen managerointi tehdään proaktiivisena jatkuvana palveluna. 
Projektiministerillä on kokemusta ja näkemystä myös asunto-osakeyhtiöiden strategian laatimisesta ja strategiatyöryhmän fasilitoinnista.  

Arkkitehti piirustukset miehen käsi

Projektiministerillä on kokemusta ja näkemystä myös asunto-osakeyhtiöiden strategian laatimisesta ja startegiatyöryhmän fasilitoinnista. 

Mitä tekninen manageri tekee?

  • Kilpailuttaa ja teettää kiinteistön peruskuntoarviot ja tutkimukset

  • Laatii ja koostaa kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS), ja tarvittaessa muodostaa yksittäisistä toimenpiteistä selkeitä projektikokonaisuuksia

  • Korjauksien, huoltojen ja kunnossapidon vuosikustannussuunnitelman laatiminen, budjetin päivitys tarvittavien toimien teettäminen

  • Hoitaa ja järjestelee pienet ja isommat saneeraustyöt vuosiohjelman ja vuosibudjetin mukaan proaktiivisesti ja oma-aloitteisesti tai erillisinä toimeksiantoina

  • Valvoo ja raportoi suoritetut toimenpiteet

  • Kilpailuttaa ja laatii kiinteistöhuollon sopimukset ja valvoo sopimuksien täyttymistä

  • Havaitsee ja tuo esiin kehitys- ja parannusehdotuksia

Ihmiset istuvat kahvilassa selin työskentelevät
Projektiministerin asiakkaita:

Isännöitsijätoimistot
Kiinteistöosakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöt
Säätiöt
Seurakunnat
Yritykset ja yhteisöt

 

bottom of page