top of page
Image by CHUTTERSNAP

Sähköautojen latausjärjestelmän hankekartoitus

MITÄ HYÖTYÄ KARTOITUKSESTA?

Sähkö- ja hybridiautojen latauksen järjestäminen kiinteistössä lähtee liikkeelle sähköalan ammattilaisen tekemästä kartoituksesta. Kartoitusraportti soveltuu lähtötietona esimerkiksi tilanteeseen, jossa taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on tarve valmistella päätösesitys yhtiökokoukselle latausjärjestelmän hankkimiseksi tai suunnitteluvaiheen aloittamiseksi. Kartoituksessa selvitetään kiinteistön nykytilanne ja mitä toimenpiteitä on tehtävä ja mitä on huomioitava, jotta kohteessa voidaan ladata sähkö- ja hybridiautoja nyt sekä pitkällä tulevaisuudessa.

KARTOITUKSEN SISÄLTÖ 

Selvitämme kohdekäynnin perusteella sähköjärjestelmän nykytilan sekä mahdollisuudet ja rajoitteet sähköauton latauksen järjestämiseksi: 

  • sähkökeskuksien ja sähköryhmien tehot

  • keskuksien laajennusmahdollisuudet

  • kaapeloinnit ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet sähköauton lataamisen järjestämiseksi

Kartoitusraportissa tuodaan esiin ehdotukset latausjärjestelmän toteutusmahdollisuuksista sekä tarvittavista toimenpiteistä kustannusarvioineen. Kartoitusraporttia käytetään hankinnan päätöksenteon tukena, hankesuunnittelun lähtötietona tai joissain tapauksissa kartoitusta voidaan käyttää myös suoraan urakkatarjouspyyntöjen teknisenä lähtötietoaineistona. 

Kartoitus sisältää haluttaessa palaverin asiantuntijan ja 
tilaajan kesken, jossa voidaan käydä läpi kartoitusraportti ja latausjärjestelmän hankintaan liittyviä jatkotoimenpiteitä.

KARTOITUKSESSA TARVITTAVAT LÄHTÖTIEDOT

  1. Huoltoyhtiön tiedot tai yhteystiedot, jotta kartoittaja pääsee kiinteistön sähkötiloihin.
     

  2. Isännöitsijän todistus tai vastaavat kiinteistön perus- tiedot, josta ilmenee myös kiinteistön korjaushistoria.
     

  3. Valtakirja kulutustietojen hankkimiseksi. 

Mikäli tilaajalla on kiinteistön sähköpiirustukset, olisi ne hyvä toimittaa kartoittajalle. Niiden puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä onnistuneelle kartoitukselle. 

Hinnasto

ASIANTUNTIJAPALVELUN HINNOITTELU

Annamme asiakkaan tarpeiden mukaisen tarjouksen latausjärjestelmän kartoituksesta ja tarvittaessa myös muista asiantuntijapalveluista järjestelmän hankkimiseksi. Alla olevia esimerkkihintoja voidaan käyttää useimmissa tapauksissa alkukartoituksen kiinteänä hintana. Hinnat alv 0 %.

ESIMERKKIHINTOJA

PIENET TALOYHTIÖT

700 €

Rivitalot ja erillistalot

(alle12 asuntoa)

KESKISUURET TALOYHTIÖT

900 €

Kerrostalot ja rivitalot
(13-50 asuntoa) 

SUURET TALOYHTIÖT

1200 €

50-120 asuntoa

KARTOITUKSEN TILAAMINEN

Tarjouspyynnöt, yhteydenotot sekä lähtötiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@projektiministerit.fi tai soittamalla 044 2981 846. 

Neuvomme tarvittaessa myös puhelimitse 044 298 1846

TYYTYVÄISYYSTAKUU

Mikäli tilaaja ei ole tyytyväinen raportissa esille tuotuun toimenpide-ehdotukseen, Projektiministerit muotoilee raporttiin uuden ehdotuksen tilaajan kanssa yhdessä sovitun mukaisesti. 

TOIMITUS JA LISÄTIEDOT

Valmis raportti toimitetaan tilaajalle 2 viikossa tilauksen sekä lähtötietojen saamisen jälkeen. Kartoitus laskutetaan raportin toimittamisen yhteydessä. Maksuehto 14 päivää netto.
Tilaajan kanssa pidettävän palaverin ajankohta sovitaan joustavasti erikseen.

Electric Car Charger

Tutustu myös sähköauton latausjärjestelmän rakennuttamisen palveluihin; hankesuunnittelusta järjestelmän käyttöönottoon.

Kartoituksen jälkeiset vaiheet

Kartoituksen jälkeen hanke etenee usein parhaiten asiantuntijan avustamana seuraaviin vaiheisiin: 

Aerial View of a Pool

Hanke-suunnittelu

Urakka-kilpailutus

Toteutus-päätös

Rakennus-vaihe (valvonta) 

Käyttöön-otto ja opastus 

Helping Hand

Avustukset

ARA:lta on mahdollisuus hakea avustusta latausjärjestelmän investointikustannuksiin. 
Vuoden 2022 sääntöjen mukaan avustettavia kustannuksia ovat: tarvekartoitus, hankesuunnittelu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, sähköliittymän tyypin muutos, kaapeloinnit ja putkitus ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt sekä latauslaitteet, jos ne tulevat tuen saajan omistukseen. 

Avustuksien säännöt ja määrä muuttuvat vuosittain, mutta konsultti selvittää hankesuunnitteluvaiheessa myös avustuksien ehdot ja tekee tarvittaessa myös avustushakemuksen tilaajan puolesta. 

bottom of page