top of page
Punainen talo Pursimiehenkatu 27.jpg

Taloyhtiöstrategian tai Kiinteistöstrategian laatiminen

MIHIN TARVITAAN STRATEGIAA?

Taloyhtiöstrategia tai Kiinteistöstrategia on johtamisen työkalu. Hyvin johdetulla kiinteistöllä tai asunto-osakeyhtiöllä on teknisen PTS:n lisäksi myös strategia, jonka mukaisesti kiinteistöä kehitetään ja parannetaan pelkän kunnossapidon ja välttämättömien saneerauksien lisäksi. Strategia ohjaa hankintoja ja tekee kiinteistön tulevaisuuden suunnan näkyväksi ja se ohjaa taloyhtiön hallintoa myös hallinnon henkilöiden vaihtuessa.

Architect at Construction Site

Hankkeen 5 vaihetta ja palvelun sisältö

Strategian laatiminen on projekti, joka alkaa perusteellisesta tutustumisesta kiinteistöön ja sen käyttäjiin sekä lähiympäristöön ja päättyy valmiin strategian esittelyyn. Projektiministerit johtaa taloyhtiöstrategian tai kiinteistöstrategian laatimisen, hankkii taustatietoja, hoitaa projektin käytännönjärjestelyt ja toimii strategiantyöpajojen fasilitaattorina.

Tutustuminen kiinteistöön ja sen lähialueeseen

Taloyhtiöstrategian laatiminen lähtee liikkeelle tutustumisella kohteeseen, sen historiaan sekä lähialueeseen. Tutustumisen yhteydessä konsultti käy läpi saatavilla olevan kirjallisen aineiston, tekee muutaman haastattelun ja suorittaa kohdekatselmuksen.

Käyttäjäkysely

Konsultti laatii käyttäjäkyselyn kysymykset. Kysymykset toimitetaan hallitukselle ja isännöitsijälle kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Kysely toimitetaan isännöitsijän toimesta osakkaille, vuokralaisille tai muille käyttäjille. Kysely tehdään sähköisesti.

Konsultti laatii kyselyn vastauksista yhteenvedon / raportin, joka toimitetaan hallitukselle ennen ensimmäistä strategiatyöpajaa.

Strategiatyöpajat

Strategiapajoja järjestetään vähintään
2 kpl.

Konsultti toimii strategiatyöpajojen fasilitaattorina.

Työpajojen ohjelmointi ja määrä mietitään asiakaskohtaiset tarpeet huomioiden.

Konsultti ohjaa ja neuvoo sekä kerää osallistujien ajatukset ja tuotokset ja laatii niistä lopulta yhteenvedon.

Työpajat on tarkoituksenmukaista järjestää fyysisenä tapaamisena.
 

Strategian laatiminen, kirjallinen tuotos

Työpajojen tuloksista ja käytyjen keskusteluiden pohjalta konsultti laatii taloyhtiöstrategian alustavan version.

Esitysformaattina on tarkoituksenmukaista käyttää Powerpointia tai vastaavaa esitysmuotoa.

Strategiasta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä konsultin näköistä, vaan sen tulee olla nimen omaan tilaajan näköinen. Tilaajan odotetaankin vahvasti osallistuttavan strategian laatimisen kaikkiin vaiheisiin.

Strategian kommentointi ja viimeistely

Alustava versio strategiasta toimitetaan hallitukselle kommentointia varten. Mikäli kommenttien määrä on kohtuullinen ja ne eivät ole ristiriitaisia, konsultti viimeistelee strategian kommenttien pohjalta.

 

Mikäli kommentoitavaa on vähäistä enemmän ja/tai kommentit ovat osittain ristiriitaisia, on viimeistelyvaiheessa hyvä järjestää yksi yhteinen työpaja strategian viimeistelemiseksi.

ESIMERKIT TYÖPAJOJEN SISÄLLÖSTÄ

Työpaja 1:

 • Käydään läpi lähtötiedot, kyselyn tulokset, keskustellaan ajatuksista ja tavoitteista strategiaan liittyen.
   

 • Työpajan aikana hallituksen jäsenet tekevät ennakkoon valmisteltuja ja toimitettuja tehtäviä joko ryhmässä tai itsenäisesti;

  • arvot

  • visio

  • erottautuvuustekijät

  • SWOT-analyysi

Työpaja 2:

 • Käydään läpi konsultin muodostama yhteenveto 1. työpajan tuloksesta

 • Kukin osallistuja miettii strategian konkreettista sisältöä seuraavia aiheita mukaillen:

  • Hallinto ja huolto

  • Talous ja vastikkeet

  • Kunnossapito ja kehittäminen

  • Ympäristö

  • Turvallisuus

  • Asumisviihtyvyys

  • Yhteisöllisyys ja viestintä

LÄHTÖTIEDOT

Oleellisia lähtötietoja ovat mm.: peruskuntoarvio (PTS) tai vähintään korjaustarveselvitys, korjaushistoria sisältötietoineen, viimeisen 5 vuoden tilinpäätöstiedot, lähihistorian oleelliset tapahtumat (ongelmat tai onnistumiset), lähihistorian isoimmat päätökset. Taustatietoja täydennetään tarvittaessa haastatteluin; hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja/tai isännöitsijä.

Hinnasto

ASIANTUNTIJAPALVELUN HINNOITTELU

Strategian laatimisen konsulttipalveluista annetaan tilaajan tarjouspyynnön ja tehtäväkuvauksen mukaisesti kiinteähintainen tarjous tai toimeksiantoon sovelletaan yksikkö- ja tuntihintoja. Mikäli tilaajalla ei ole strategian laatimisen prosessiin erityistä näkemystä tai tarpeita, voidaan edetä konsultin laatiman sisältöehdotuksen mukaan, joka esitellään varsinaisessa tarjouksessa. 

ESIMERKKIHINTOJA

Esimerkkihintoja strategian laatimisesta

Strategia, 2 työpajaa, kattavat lähtötiedot kerralla, ei tilastojen analysointia
noin 5 600,00 €

Strategia, 3 työpajaa, kattavat lähtötiedot, tilastojen ja ympäristön analysointi    

noin 6 800,00 €

Yksikköhinnat ja tuntihinnat

Projektijohtaja, strategiakonsultti, toimistotyöt

100 € / h

Palaverit ja kokoukset valmisteluineen

noin 400,00 € / kpl


Matkakulut 0,70 € / km

Tilaaminen ja yhteystiedot

Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot sähköpostitse myynti@projektiministerit.fi

Neuvomme tarvittaessa myös puhelimitse 044 298 1846

gratisography mies pelaa korttia koirien kanssa

Esimerkki hankkeen aikataulusta

Tarkempi aikataulu laaditaan aina tapauskohtaisesti projektin alussa.

Vaiheet:

Perehtyminen ja tutustuminen
Kysely
Kyselytuloksien käsittely ja yhteenveto
Työpajan 1 valmistelu
Työpaja 1
Työpajan 2 valmistelu
Työpaja 2
Strategian alustavan version kirjoittaminen
Strategian kommentointi ja viimeistely
Lopputuloksen toimitus

Viikkonumero(-t)

1-2
3-6
7
8
9
10
11
11-12
13-14
15

bottom of page