top of page
Image by Waldemar Brandt

Sähköauton latausjärjestelmän rakennuttamisen palvelut

Sähköauton latausjärjestelmän hankinnassa on suositeltavaa edetä suunnitelmallisesti ja harkitusti, aivan kuten muissakin hankinnoissa. Hanke lähtee liikkeelle teknisestä kartoituksesta ja tarpeiden kartoittamisesta. Tämän jälkeen asiantuntija laatii suunnitelmat, kilpailuttaa urakan ja avustaa tilaajaa laatimaan päätösesityksen esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokoukselle. Myös toteutusvaiheen valvonta- ja rakennuttamistehtävät on suositeltavaa suorittaa asiantuntijan toimesta. Projektiministerit Oy tarjoaa asiantuntijapalvelut hankkeen kaikkiin vaiheisiin kartoituksesta järjestelmän käyttöönottoon saakka.

Suunnittelu

Tekniikan ja tarpeiden kartoituksen jälkeen on asiallista suorittaa kevyt hankesuunnitteluvaihe, jonka yhteydessä käydään läpi tilaajan kanssa eri vaihtoehtojen oleelliset käytettävyyteen, investointikustannuksiin ja ylläpitokustannuksiin liittyvät erot. Suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan sähköautolatauksen tarvekartoitus sekä nykyisten asennuksien suunnitelmapiirustukset. Suunnitteluvaiheessa pidetään tarvittavat palaverit tilaajan kanssa ja laaditaan rakennustapaselostus.

Urakkakilpailutus

Sähköauton latausjärjestelmän urakka voidaan useimmiten kilpailuttaa 
rakennustapaselostuksen avulla, johon on kirjattu kilpailutuksen kantilta kaikki oleellinen. Lisäksi urakkakilpailutukseen laaditaan tarjouspyyntökirje, tarjouslomake sekä urakkasopimusluonnos. Vaativimmissa ja laajempia muutoksia vaativissa kohteissa teetetään erilliset sähköpiirustukset. Tarvittaessa kilpailutusvaiheessa pidetään myös  urakan selonottoneuvottelut.

Päätöksen valmistelu

Urakkakilpailun jälkeen yhtiökokoukselle tai muille päättäjille valmistellaan päätösehdotus järjestelmän toteuttamisesta. Toteutuspäätöksen oleellisia asioita ovat; mitä tehdään, miten järjestelmää käytetään, mitä ominaisuuksia siinä on, milloin projekti toteutetaan, investoinnin ja ylläpidon kustannukset, projektin vaikutukset kiinteistön käyttöön, tulevaisuudessa huomioitavat asiat.

Urakkavaihe

Myönteisen toteutuspäätöksen jälkeen laaditaan tarvittavat sopimukset ja konsultti järjestelee urakan käytännön asiat alkuun sekä valvoo urakoitsijan työsuorituksen ja sopimuksen toteutumista. Konsultti huolehtii myös hankkeen tiedottamisesta toteutusvaiheessa. Tiedottamisessa käytetään usein tilaajan normaaleja tiedotuskanavia. Asennuksien jälkeen konsultti valvoo järjestelmän käyttöönoton ja dokumentoinnin sekä huolehtii käyttäjien opastamisen järjestämisestä. 

Hinnasto

ASIANTUNTIJAPALVELUN HINNOITTELU

Sähköauton latausjärjestelmän hankinnasta ja rakennuttamisesta annetaan tilaajan tarjouspyynnön ja tehtäväkuvauksen mukaisesti kiinteähintainen tarjous tai toimeksiantoon sovelletaan yksikköhintoja tai tuntihintoja. Alla olevia esimerkkihintoja voidaan käyttää useimmissa tapauksissa hankintavaiheen konsulttipalveluiden kiinteänä hintana. Hinnat alv 0 %.

ESIMERKKIHINTOJA

Electric Charging Station

Tutustu myös sähköautojen latausjärjestelmän hankekartoitukseen

Hinnasto

Sähköauton latauksen rakennuttamisesta annetaan tilaajan tarjouspyynnön ja tehtäväkuvauksen mukaisesti kiinteähintainen tarjous tai toimeksiantoon sovelletaan yksikköhintoja tai tuntihintoja.

Suunnittelusta toteutuspäätökseen

Pienet taloyhtiöt

(≤12 asuntoa, rivi- ja erillistalot)    

1 500,00 €


Keskisuuret taloyhtiöt

(13-50 asuntoa kerros- ja rivitalot)  

1 900,00 €


Suuret taloyhtiöt

(50-120 asuntoa)    

2 400,00 €
 

Urakkavaihe

Urakan käynnistäminen, urakkasopimus ja aloituskatselmus    

700,00 €


Valvonta ja työmaakokoukset, tuntityönä    

88,00 € / h

Yksikköhinnat ja tuntihinnat

Asiantuntija, rakennuttaminen ja valvonta

88,00 € / h


Matkakulu   

0,70 € / km

TILAAMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Mikäli Projektiministerit Oy on tehnyt sähköauton latauksen tarvekartoituksen, hankkeen valmistelu etenee kevyin järjestelyin suunnitteluun ja urakkakilpailutukseen. Tarjouspyynnöt ja yhteydenotot sähköpostitse myynti@projektiministerit.fi

Neuvomme tarvittaessa myös puhelimitse 044 298 1846

gratisography kupla vihreä autotie

Esimerkki hankeaikataulusta

Kartoitus                             2-3 viikkoa

Suunnittelu                         4-5 viikkoa

Urakkakilpailutus                4-5 viikkoa

Päätösvaihe / yhtiökokous  4-5 viikkoa

Tarkempi toteutusaikataulu riippuu hankkeen laajuudesta.

Avustukset

ARA:lta on mahdollisuus hakea avustusta latausjärjestelmän investointikustannuksiin.

Vuoden 2022 sääntöjen mukaan avustettavia kustannuksia ovat: tarvekartoitus, hankesuunnittelu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, sähköliittymän tyypin muutos, kaapeloinnit ja putkitus ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt sekä latauslaitteet, jos ne tulevat tuen saajan omistukseen.

Avustuksien säännöt ja määrä muuttuvat vuosittain, mutta konsultti selvittää hankesuunnitteluvaiheessa myös avustuksien ehdot ja tekee tarvittaessa myös avustushakemuksen tilaajan puolesta.

bottom of page