top of page
Punainen tiilitalo Pursimiehenkatu 27.jp

Taloyhtiöstrategia tai kiinteistöstrategia

Hyvin johdetulla kiinteistöllä tai asunto-osakeyhtiöllä on teknisen PTS:n lisäksi myös strategia, jonka mukaisesti kiinteistöä kehitetään ja parannetaan pelkän kunnossapidon ja välttämättömien saneerauksien lisäksi. Strategia ohjaa hankintoja ja tekee kiinteistön tulevaisuuden suunnan näkyväksi.

tiimipalaveri strategian laatimis palaveri

Strategian laatiminen on projekti, joka alkaa perusteellisesta tutustumisesta kohteeseen ja käyttäjiin ja päättyy strategian esittelyyn omistajille tai muille kiinteistöön liittyville sidosryhmille. Projektiministerit hoitaa taloyhtiöstrategian tai kiinteistöstrategian projektin käytännönjärjestelyt ja toimii strategiantyöpajojen fasilitaattorina.

Kiinteistön tekninen managerointi on luonnollinen jatkumo strategian täytäntöönpanon ja sen seurauksena tuleviin toimenpiteisiin liittyen. Prosessit ja tehtävät hoidetaan talous- ja energiatehokkuutta silmällä pitäen hyvässä yhteistyössä tilaajan avainhenkilöiden kanssa.

Hallituksen kokous
Projektiministerin asiakkaita:

Kiinteistöosakeyhtiön hallitukset
Asunto-osakeyhtiön hallitukset
Isännöitsijät
Kiinteistömanagerit

 

bottom of page