top of page
  • Writer's pictureProjektiMinisterit Oy

Referenssi Pursimiehenkatu 27, Helsinki, julkisivu- ja vesikattosaneeraus

Asunto Oy Pursimiehenkatu 27, 39 asuntoa + katutason liiketilat, 4 porrashuonetta, valmistunut 1928.


Toimeksianto/tehtävät: projektinjohtaja, hankesuunnittelija, hallituksen neuvonantaja, työmaavalvonta


Kohteessa kaavailtiin ja suunniteltiin useita projekteja, kuten esimerkiksi; julkisivusaneeraus, ikkunoiden uusiminen tai saneeraus, vesikattosaneeraus, ullakkoasuntojen rakentaminen, hissien uudistaminen, varastotilojen uudelleenjärjestely. Todelliset ja akuutit tarpeet olivat vesikaton ja julkisivun saneeraus, kuten kohteen kuvasta ennen saneerausta käy ilmi.


Ullakkorakentamisesta ja sen seurauksena tehtävistä toimenpiteistä tehtiin vaihtoehtoisia hankesuunnitelmia kustannus ja kannattavuuslaskemineen. Ullakon potentiaalista rakennusoikeutta ei saatu myytyä taloyhtiön kantilta hyvällä hinnalla, jolloin lopulta toteutettavassa projektissa saneerattiin julkisivu, kunnostettiin vanhat ikkunat ja uusittiin vesikatto ja sen yhteydessä rakennuksen alkuperäinen kulmatorni palautettiin. Kohteen kadun puolen julkisivu on suojeltu (SR2). Tämä toi oman mausteen projektiin, mutta tilaajan tavoitteita se ei estänyt ja toteutus onnistui. Hankesuunnitteluvaiheessa laadittu budjetti riitti oikein hyvin ja osakkaille luvattu aikataulu saavutettiin.


Juha toimi hankkeessa hankesuunnitteluvaiheesta takuuajan päättymiseen projektinjohtajana ja rakennuttajakonsulttina sekä työmaa-aikana valvontatehtävissä. Toimeksiannon pituus hankkeen ideointivaiheesta rakentamisen takuuajan päättymiseen kesti noin 5 vuotta. Pitkä projekti vaatii järjestelmällistä dokumentaatiota, pitkäjänteisyyttä ja vankkaa kustannus- ja aikatauluhallintaa.


Projektista jäi hihaan paljon kokemusta ja hyviä muistoja.


Comentários


bottom of page